Tekniska Högskolans Studentkår VoteIT

OBS! Registrera dig inte med din funktionsmailadress utan med en personlig adress (t.ex kth-mail)

Om man behöver ha ett VoteIT-konto till sin funktionsmailadress bör användarnamnet vara kopplat till posten (t.ex. THS-ordf)